Liên hệ tài trợ

Mrs. Thùy Linh

Hotline: 0943 168 088

Email: linhnct@sakukovietnam.com.vn

Liên hệ truyền thông

Mrs. Thùy Linh

Hotline: 0943 168 088

Email: linhnct@sakukovietnam.com.vn

Liên hệ gian hàng

Mrs. Mai Hoa

Hotline: 0982 484 651

Email: hoanm@sakukovietnam.com.vn

Đơn vị tổ chức

Fanpage Japan Festa 2023

Copyright © 2023 Japan Festa | All Rights Reserved | Terms and Conditions | Privacy Policy